Giấy tờ pháp lý

Mọi điều bạn cần biết về các thỏa thuận pháp lý cũng như các điều khoản và điều kiện của hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Thông báo

Ngày 24 tháng 11 năm 2023
Chúng tôi xin thông báo đến toàn thể khách hàng của Exness (SC) Ltd, Exness (VG) Ltd, Exness B.V. rằng gần đây, chúng tôi đã cập nhật Thỏa thuận Khách hàng nhằm tiếp tục cải thiện những sản phẩm kinh doanh của công ty và tối ưu hóa những khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng của Nymstar. Bạn có thể yên tâm rằng Thỏa thuận Khách hàng cập nhật không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn với Exness (SC) Ltd, Exness (VG) Ltd, Exness B.V.
Chúng tôi đề nghị bạn xem lại bản Thỏa thuận Khách hàng cập nhật và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ support@exness.com. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.
Xin hãy lưu ý rằng, tại thời điểm này, bạn không cần thực hiện bất cứ thay đổi nào, vì Thỏa thuận Khách hàng cập nhật sẽ tự động có hiệu lực sau năm (5) ngày làm việc.
Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch