Trách nhiệm xã hội

Giúp đỡ mọi người và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn là một trong những hoạt động của một công ty có trách nhiệm xã hội.

Chiến lược và các lĩnh vực trọng tâm CSR

Trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đã gắn liền các giá trị và hệ tư tưởng của Exness, cũng như việc tìm thấy "Con đường Exness" của riêng chúng tôi. Trong Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra cách tiếp cận của riêng mình, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm khác nhau trong quá trình triển khai.

Chúng tôi nghĩ đến những kế hoạch lâu dài và muốn giúp đỡ trực tiếp bằng cách làm việc với các tổ chức cộng đồng. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi tận dụng công nghệ và sức tình nguyện từ đội ngũ của mình để cải thiện hiệu quả và phạm vi tiếp cận. Những ý tưởng táo bạo không làm chúng tôi nao núng.

Chúng tôi quan tâm đến 3 lĩnh vực - Giáo dục, Môi trường và Các trường hợp khẩn cấp.

Giáo dục

Giáo dục là nền tảng của sự thay đổi lâu dài. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào các dự án trên phạm vi giáo dục, từ việc cung cấp nguồn cung cấp thiết yếu cho các trường tiểu học đến các chương trình học bổng hàng đầu.

Môi trường

Bảo vệ môi trường chưa bao giờ trở nên quan trọng như vậy. Chúng tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình. Bên cạnh các chương trình khác, chúng tôi đã bắt đầu các dự án trồng rừng mà chúng tôi sẽ mở rộng trong những năm tới. Chúng tôi cũng phân tích tác động môi trường của chính mình và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ có chuyên môn để đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Các trường hợp khẩn cấp

Là một công ty tư nhân có tầm hoạt động toàn cầu, chúng tôi có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự và hiệu quả đối với các cuộc khủng hoảng quốc gia và toàn cầu. Chúng tôi đã đóng góp đáng kể để chống lại đại dịch Covid-19 cũng như thảm họa cháy rừng tại Cộng Hòa Síp. Chúng tôi cũng tham gia vào các nỗ lực nhân đạo liên quan đến các hoạt động cứu trợ thiên tai trên toàn thế giới.

Học bổng sinh viên, Nam Phi

Gặp gỡ Thato, Adam và Sipho, những sinh viên đầu tiên nhận học bổng Exness ở Nam Phi.

Xem video

Các dự án và hoạt động tình nguyện khác

Chúng tôi đã khởi xướng nhiều dự án hơn kể từ khi bắt đầu các nỗ lực CSR có tổ chức của chúng tôi tại Exness. Ví dụ như việc tặng bảng trắng, đen và bảng mềm cho các trường Pointe Larue và Anse Aux Pins ở Seychelles, giúp 17 phòng học được mở cửa trở lại.

Chúng tôi cũng đã thực hiện một chiến dịch bảo tồn biển bao gồm dọn dẹp bãi biển, hang động và dưới nước xung quanh Cộng Hòa Síp, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến việc bảo tồn hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải thông qua tài trợ của một video giáo dục.

Vào năm 2022, chúng tôi dành ra 676 giờ tình nguyện của nhân viên cho các dự án CSR. 678 kg rác và chất thải đã được thu gom khi dọn dẹp, 280 cây được trồng trong nỗ lực tái trồng rừng và hơn 6,000 bữa ăn được chuẩn bị để cứu trợ thiên tai.

Doanh nghiệp có cả trách nhiệm và cơ hội để ảnh hưởng tích cực đến thế giới. Việc giúp đỡ người khác nằm trong DNA của chúng tôi.”

Petr Valov Tổng giám đốc điều hành