Máy tính pip

Lệnh của bạn
Kết quả
Ký quỹ
Chi phí chênh lệch
Hoa hồng
Phí qua đêm bán
Phí qua đêm mua
Giá trị điểm cơ bản

Câu hỏi thường gặp

Máy tính pip Exness là một công cụ tiện dụng và đơn giản, giúp bạn tự động tính toán các thông tin cơ bản về lệnh giao dịch của mình, bao gồm ký quỹ, chi phí chênh lệch, hoa hồng, phí qua đêm mua, phí qua đêm bán và giá trị điểm cơ bản. Máy tính đa chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn xác định các giá trị trên cho nhiều lệnh giao dịch mở trên nhiều loại công cụ khác nhau.

Hiện tại máy tính pip hiển thị 6 giá trị:

  • Chọn loại tài khoản giao dịch Exness mà bạn đang thực hiện giao dịch (tài khoản Standard, Standard Cent, Pro, Raw Spread hoặc Zero).

  • Nhập đòn bẩy và đồng tiền của tài khoản mà bạn đặt cho tài khoản giao dịch của mình. Trường đòn bẩy sẽ bị vô hiệu hóa khi bạn chọn các công cụ giao dịch có yêu cầu ký quỹ cố định.

  • Chọn công cụ giao dịch của bạn từ danh sách các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng và tiền kỹ thuật số có sẵn.

  • Đặt kích thước lô giao dịch của bạn, sau đó nhấp vào nút "Tính".

Bạn sẽ có thể xem kết quả tính toán cho số tiền ký quỹ được yêu cầu, chi phí chênh lệch, hoa hồng, phí qua đêm mua và phí qua đêm bán và giá trị điểm cơ bản của lệnh giao dịch.

Hiện tại máy tính tài chính hiển thị 6 giá trị:

  • Ký quỹ - Đây là vốn bắt buộc hoặc số dư cần thiết để duy trì lệnh giao dịch mở của bạn.

  • Chi phí chênh lệch - Là số tiền bạn phải trả khi mở một lệnh giao dịch. Chi phí chênh lệch được tính ở đây dựa trên mức chênh lệch trung bình của ngày giao dịch trước đó. Do chênh lệch thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, chi phí chênh lệch cuối cùng chỉ có thể được xác định tại thời điểm lệnh giao dịch được mở.

  • Hoa hồng - Hoa hồng là khoản phí để giao dịch trên tài khoản Raw Spread và Zero. Hoa hồng được áp dụng cho từng lô giao dịch và cả khi mở và đóng lệnh. Giá trị hoa hồng mà bạn thấy trong kết quả tính toán là tổng phí đóng mở giao dịch, tổng phí này sẽ được tính phí khi mở lệnh giao dịch. Lưu ý, chênh lệch sẽ được tính gộp vào kết quả tính lỗ và lợi nhuận thả nổi của lệnh, còn hoa hồng sẽ được tính riêng.

  • Phí qua đêm bán và mua - Phí qua đêm là lãi suất áp dụng cho các lệnh giao dịch được mở qua đêm, và có thể là lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào giao dịch. Phí qua đêm bán là tỷ giá cho lệnh giao dịch Bán, trong khi phí qua đêm mua là cho lệnh giao dịch Mua.

  • Giá trị điểm cơ bản - Giá trị này xác định giá trị của 1 điểm cơ bản, giúp tính toán số tiền mà một nhà giao dịch sẽ thu được hoặc mất đi, nếu giá của một giao dịch thay đổi theo một điểm cơ bản. Giá trị điểm cơ bản được tính theo đồng tiền định giá với công thức là Số lô x Khối lượng hợp đồng x Kích thước điểm cơ bản.

Đòn bẩy trên một số công cụ bị chuyển sang màu xám vì chúng đã được thiết lập trước. Trong những trường hợp như vậy, đòn bẩy được cố định. Nó không thể thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy trên tài khoản giao dịch của bạn.

Nâng cấp cách bạn giao dịch

Hãy tự mình tìm hiểu xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 700,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.