Quy định

Chúng tôi được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý quốc tế hàng đầu, tạo điều kiện cho bạn giao dịch và yên tâm rằng sự an toàn tài chính của mình đang được bảo vệ.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA)

FSA là cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm ban hành giấy phép, quản lý, thực thi các quy định quản lý và tuân thủ, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh trong khu vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Seychelles.

Exness (SC) Ltd là công ty giao dịch chứng khoán được Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Seychelles cấp phép và quản lý theo số giấy phép SD025.

Exness (SC) Ltd hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten (CBCS)

Exness B.V. là Công ty trung gian chứng khoán được cấp phép và quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten với giấy phép số 0003LSI.

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten giám sát ngành tài chính của các quốc gia Curaçao và Sint Maarten để chủ yếu thúc đẩy sự ổn định, tính toàn vẹn, hiệu quả, an toàn và lành mạnh của các khu vực này.

Exness BV hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Exness (VG) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cấp phép tại BVI với số đăng ký 2032226 và số giấy phép kinh doanh đầu tư SIBA/L/20/1133.

FSC là Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính trong và ngoài BVI.

Exness (VG) Ltd hoạt động trên trang web này theo điều khoản dịch vụ của các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC)

Exness (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cấp phép tại Mauritius với số đăng ký 176967 và Đại lý Đầu tư (Đại lý Dịch vụ toàn bộ, Không bao gồm Thẩm định bảo hiểm) số giấy phép GB20025294.

FSC là cơ quan quản lý tích hợp cho lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và kinh doanh toàn cầu ở Mauritius.

Exness (MU) Ltd hoạt động theo trang web này để cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý được chọn bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Công ty hiện không cung cấp bất kỳ dịch vụ bán lẻ nào. Bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến sự tham gia của Ủy ban sẽ không được hiểu hoặc ngụ ý rằng Ủy ban chịu trách nhiệm về tính hợp lý của các sản phẩm tài chính, hoặc đề xuất các sản phẩm tài chính, hoặc các báo cáo và ý kiến được trình bày ở đây là đúng sự thật và chính xác.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (FSCA)

Exness ZA (PTY) Ltd được Cơ quan kiểm soát ngành tài chính (FSCA) tại Nam Phi ủy quyền với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP) với số FSP là 51024.

FSCA chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động trên thị trường. FSCA hướng đến mục tiêu nâng cao cũng như hỗ trợ tính hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính, đồng thời bảo vệ khách hàng tài chính bằng cách thúc đẩy các tổ chức tài chính đối xử công bằng với khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

CySEC là cơ quan giám sát công độc lập chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ đầu tư tại Cộng hòa Síp bên cạnh các công việc khác.

Exness (Cy) Ltd là công ty đầu tư tại Cộng hòa Síp, do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) cấp phép và quản lý theo số giấy phép 178/12.

Exness (Cy) Ltd hoạt động trên trang web www.exness.eu. Exness (Cy) Ltd không cung cấp dịch vụ cho khách lẻ.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA)

FCA là cơ quan quản lý hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh và đóng vai trò quản lý thận trọng một số công ty dịch vụ tài chính mà cơ quan này quản lý.

Exness (UK) Ltd là công ty đầu tư do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA) cấp phép và quản lý tại Vương quốc Anh theo mã số Đăng ký Dịch vụ Tài chính 730729.

Exness (UK) Ltd hoạt động trên trang web www.exness.uk. Exness (UK) Ltd không cung cấp dịch vụ cho khách lẻ.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA)

Tadenex Limited được Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) tại Kenya cấp phép với tư cách là nhà môi giới ngoại hối trực tuyến phi giao dịch với giấy phép số 162.

Cơ quan Quản lý Thị trường vốn (CMA) là cơ quan quản lý của chính phủ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, cấp phép và theo dõi hoạt động của các trung gian thị trường và tất cả những người khác được cấp phép theo Luật Thị trường Vốn.

Tìm hiểu thêm

Giới hạn địa lý

Tập đoàn Exness không cung cấp dịch vụ cho những người cư trú tại một số khu vực pháp lý, trong đó bao gồm Hoa Kỳ.

Giao dịch với nhà môi giới đáng tin cậy ngay hôm nay

Hãy tự khám phá xem tại sao Exness lại là nhà môi giới được hơn 700,000 nhà giao dịch và 64,000 đối tác lựa chọn.